top of page

ПІДСУМКОВЕ КОМЮНІКЕ


28 листопала 2022

28 листопада в Парижі за ініціативи Офісу Президента України Володимира Зеленського в партнерстві із Think Tank Synopia відбулася зустріч українських та французьких експертів високого рівня, фахівців з питань міжнародного правосуддя.

1. Експерти з обох сторін мали однакові міркування щодо серйозності та безпрецедентного характеру ситуації:

  • це стосується типу вчинених найтяжчих злочинів, які потенційно можуть становити найсерйозніші злочини, що стосуються всього міжнародного співтовариства, на які поширюється дія Римського статуту Міжнародного кримінального суду (воєнні злочини, злочини проти людяності та злочин геноциду);

  • також сторонами відзначено безпрецедентний характер, зокрема в Європі, збройної агресії європейської держави проти сусідньої європейської держави, підриваючи її територіальну цілісність і суверенітет;

  • відзначено безпрецедентність самої природи війни в Україні, рушійною силою якої є злочин агресії;

  • відзначено злочинну волю агресора до заперечення самої ідентичності Українського народу.


2. Експерти з обох сторін також констатували наявність істотних проблем, з якими стикається міжнародне правосуддя у цій ситуації щодо серйозних порушень міжнародного права:

  • оскільки держави-сторони збройного конфлікту не є державами-учасницями Римського статуту Міжнародного кримінального суду;

  • і, що є більш серйозною обставиною, оскільки держава-агресор Російська Федерація – є постійним членом Ради Безпеки ООН, в рамках якої вона може застосувати своє право вето. Експерти відзначили, що ні Наказ Міжнародного Суду ООН від 16 березня 2022 року про негайне припинення Російською Федерацією воєнних дій, які вона розпочала 24 лютого 2022 року на території України, ні резолюції, ухвалені Генеральною Асамблеєю Організації Об’єднаних Націй, яка також засудила агресію РФ і закликала до виведення російських військ з України, не виконано. Наказ Європейського суду з прав людини, який вимагає від Росії «утриматися від військових нападів на мирне населення» також залишається невиконаним. Ця відмова виконати рішення судів є серйозним викликом міжнародному правопорядку, створеному після Другої світової війни, і є серйозним порушенням принципів, які встановлює та захищає Статут Організації Об’єднаних Націй.


3. Незважаючи на цю безпрецедентну ситуацію та ризик зайти в глухий кут, експерти привітали зусилля міжнародної спільноти покласти край безкарності осіб, які вчинили найтяжчі злочини, і, таким чином, зробити внесок у запобігання новим злочинам.

Експерти відзначили, що наразі боротьба з безкарністю постала як моральний імператив. Експерти особливо привітали роботу, яку проводять Міжнародний кримінальний суд у режимі реального часу та національні прокурори у Франції через Національну антитерористичну прокуратуру зі збору та документування основоположних доказів злочинів, які належать до сфери його компетенції. Вони визнають центральну роль, яку повинен відігравати МКС, і важливість рішучої підтримки, яку держави-члени Римського статуту МКС мають надати йому. Експерти відзначили вже виконану роботу з доведення причинно- наслідкового зв’язку щодо відповідальності у вчиненні злочинів i важливість точного та чіткого встановлення обставин вчинених злочинів шляхом негайного збору свідчень, метою яких є забезпечення отримання доказів. Експерти наполягали на необхідності координації численних ініціатив і привітали підхід Європейського Союзу, спрямований, зокрема, через Євроюст, на сприяння координації розслідувань. Експерти також привітали ініціативи багатьох держав, серед яких Франція, яка має загальновизнану компетенцію, що зробили можливим ініціювання процедури розслідування. Ця довіра до міжнародного правосуддя була описана як важливий елемент для колективної стійкості як в Україні, так і в Європі. Нещодавнє опитування також показало масову підтримку французами ідеї необхідності забезпечення відповідальності за вчинення злочину агресії проти України. Експерти привітали перші кроки ООН щодо створення реєстру збитків та механізмів відшкодування завданої шкоди.

4. Ознайомившись із усіма ініціативами відповідних органів та інституцій, експерти дійшли висновку, що, якщо необхідно передбачити розслідування і переслідування злочину агресії, жертвою якого стала Україна, для цього необхідно створити спеціальний неупереджений та незалежний трибунал в європейській країні, оскільки цей злочин не підпадає під юрисдикцію існуючих судових установ.

Зокрема, експерти рекомендували створити цей новий трибунал на основі міжнародного договору між заінтересованими державами.

Також висловлювалося припущення, що цей новий трибунал може бути заснований на базі Ради Європи за активної підтримки Європейського Союзу. Питання визначення злочину агресії у міжнародному праві було охарактеризовано як таке, що має багато аспектів і таке, що не повинно впливати на ідею правомірного застосування сили в рамках самооборони згідно зі Статутом ООН. Для цілей цього нового трибуналу визначення злочину агресії має відповідати визначенню злочину агресії, яке міститься в Римському статуті МКС. Зберігаючи неупередженість і незалежність суддів і прокурорів по відношенню до всіх сторін, запроваджені процедури мають бути спрямовані на підвищення ефективності такого трибуналу, зокрема шляхом створення процедур розслідування та процедури заочного розгляду. Було також підкреслено, що питання створення цього механізму може відбуватися поетапно, до моменту коли він стане дієвим.

5. Насамкінець, залучені експерти закликають держави та уряди активно сприяти створенню цього Трибуналу, надаючи свою добровільну згоду, і вітають роль української влади у сприянні роботі МКС та всіх зацікавлених сторін.bottom of page